TARIEVEN EN VERGOEDING

Compass Zorg heeft er bewust voor gekozen om contractvrij te werken, wat betekent dat wij geen contracten aangaan met zorgverzekeraars. Met een verwijzing en DSM-diagnose wordt de zorg overigens wel degelijk vergoed! Wanneer je een restitutiepolis hebt (vrije keuze van zorgverlener) zelfs volledig. Heb je een naturapolis, dan verschilt het per verzekeraar. De vergoeding ligt dan doorgaans tussen de 60 en 80 procent. Wat contractvrij werken óók inhoudt, is dat jij de controle houdt: zowel over jouw privacygevoelige informatie als over dat wat in rekening wordt gebracht.

 

 

Op contractvrijepsycholoog.nl kun je hierover meer informatie vinden.

 

Let op: Er is altijd een deel eigen risico. Dit bedraagt in 2019 standaard € 385,- (en is hoger wanneer je daar zelf voor hebt gekozen).

 

Wanneer je geen resitutiepolis hebt of verzekerd bent bij CZ, Delta Loyd, Nationale Nederlanden of Ohra werken wij via stichting 1np (www.1np.nl) zij hebben contracten voor ons gesloten en zijn aangesloten bij Parnassia. Wij vallen dan onder de RVE Zandspoor in Zeist.

 

Wat wordt binnen de verzekerde GGZ wel en niet vergoed?

In de verzekerde GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per afspraak meer, maar wordt één bedrag in rekening gebracht voor de gehele behandeling (Diagnose-Behandel Combinatie / DBC). Dit bedrag wordt achteraf gefactureerd en de tijd die aan jouw hulpvraag is besteed, wordt geregistreerd in je elektronisch dossier. Denk hierbij aan de gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon- en e-mailcontacten. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd en in te zien op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

 

Naast dit maximum, wordt niet álle zorg vergoed. Aanpassingsstoornissen, relatie- en werkgerelateerde problematiek zoals een burn-out, worden niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose. Je kunt ook besluiten om de gesprekken niet te declareren en deze geheel zelf te voldoen.

 

Wanneer de jou passende behandeling niet valt onder de verzekerde zorg, zal het tarief worden gehanteerd dat door de NZA is vastgesteld: € 98,00 per consult van drie kwartier.

 

Verhindering en tijdig afmelden

Wachttijden zijn binnen de hulpverlening een serieus probleem, en heel vervelend voor wie zich geconfronteerd ziet met nare klachten en niet op korte termijn bij een goede hulpverlener terechtkan. Wij vinden het daarom onze verantwoordelijkheid om dit, waar mogelijk, te voorkomen.

Bij verhindering verzoeken wij je daarom om je uiterlijk 24 (werk)uren voor de afgesproken sessie af te melden (het weekend niet meegerekend). Heb je je afspraak afgezegd, neem dan zelf even contact op voor een nieuwe afspraak.

Is de afspraak níet op tijd, dus maximaal 24 uur van tevoren, afgezegd? Dan brengen wij €40,- in rekening. Op deze factuur zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) van toepassing en zijn niet te declareren bij de zorgverzekeraar.

 

Tarieven BGGZ

Tariefbeschikking BGGZ

 

Tarieven SGGZ

Tariefbeschikking SGGZ

 

 

 

 

TARIEVEN VOOR ZELFBETALERS

Wanneer iemand de ontvangen zorg zelf wenst te betalen zullen wij een uur tarief afspreken afhankelijk van het inkomen.

 

Voor studenten een tarief van 50,- euro per uur.

Tarief A: 80,- euro per uur bij een bruto jaarinkomen van 0 tot 20.000

Tarief B: 110,- euro per uur bij een bruto jaarinkomen van 20.000 tot 50.000

Tarief C: 145,- euro per uur bij een bruto jaarsalaris boven de 50.000

Deze tarieven zijn exclusief 21 procent BTW.