M a s j a  O t t e r
G Z - P s y c h o l o o g / P s y c h o t h e r a p e u
t

Mijn naam is Masja Otter. Ik werk als psychotherapeut/regiebehandelaar bij Compass Zorg. Ik heb me in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld binnen de GGZ op verschillende plekken en met diverse doelgroepen.

 

Als psychotherapeut richt ik me vooral op wat werkt en kies ik een ingang die bij jou past en aansluit. Voor mij is de werkrelatie het belangrijkste instrument om verandering in gang te zetten. Ik werk daarom veel met wat er in het hier en nu gebeurt. Dit biedt de beste inkijk in de voorgeschiedenis en de ingesleten patronen.

 

In de afgelopen 2 jaar heb ik me kunnen ontwikkelen als deskundige op het gebied van angst en trauma en ik ben gecertificeerd EMDR-practitioner.

 Mocht je contact willen opnemen dan ben ik het best te bereiken via mail.

 | m.messelink@extenzo.nu

masja

 

C a r o l i e n  W e n t i n k
P s y c h o l o o g 

Mijn naam is Carolien Wentink en ik ben als psycholoog inzetbaar voor diagnostiek en behandeling van mensen met angst- en stemmingsklachten en klachten als gevolg van een trauma.

 

Ik vind het belangrijk om goed te luisteren en mensen op een onbevooroordeelde en respectvolle manier te benaderen, te bevragen en te begeleiden. Mijn werkwijze kenmerkt zich door het scheppen van een veilige sfeer, openheid, betrokkenheid en aandacht voor kracht naast klacht.

  c.wentink@extenzo.nu

carolien

 

L a u r a   v a n   D a a l
P s y c h o l o o g

Mijn naam is Laura, psycholoog bij Compass Zorg. Na het afronden van mijn masteropleiding Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) ben ik werkzaam geweest als psycholoog in de behandeling van trauma en verslaving. 

 

Ik creëer graag samen een warme veilige sfeer waarin écht contact maken wat mij betreft het fundament van vertrouwen en daarmee het fundament van de behandeling is. Vanuit deze veilige basis werken we samen aan jouw hulpvraag en de onderliggende problematiek.  

 

De behandeling zal op maat zijn en bestaan uit verschillende componenten van cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Daarnaast geef ik ook bokstherapie, waarin ik vooral werk met wat er in het lichaam gebeurt. Ik ben hierin opgeleid door Masja Otter en heb deze therapie ook zelf bij haar ondergaan. Zowel mijn kennis als eigen ervaring neem ik mee in de sessies.

| laura_van_daal@hotmail.com

Laura