M a s j a  O t t e r
G Z - P s y c h o l o o g / P s y c h o t h e r a p e u
t

Mijn naam is Masja Otter. Ik werk als psychotherapeut/regiebehandelaar bij Compass Zorg. Ik heb me in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld binnen de GGZ op verschillende plekken en met diverse doelgroepen.

 

Als psychotherapeut richt ik me vooral op wat werkt en kies ik een ingang die bij jou past en aansluit. Voor mij is de werkrelatie het belangrijkste instrument om verandering in gang te zetten. Ik werk daarom veel met wat er in het hier en nu gebeurt. Dit biedt de beste inkijk in de voorgeschiedenis en de ingesleten patronen.

 

In de afgelopen 2 jaar heb ik me kunnen ontwikkelen als deskundige op het gebied van angst en trauma en ik ben gecertificeerd EMDR-practitioner.

 Mocht je contact willen opnemen dan ben ik het best te bereiken via mail.

 | m.messelink@extenzo.nu

masja

 

C a r o l i e n  W e n t i n k
P s y c h o l o o g 

Mijn naam is Carolien Wentink en ik werk als psycholoog bij Compass Zorg. Ik ben inzetbaar voor diagnostiek en behandeling van mensen met angst- en stemmingsklachten, en klachten als gevolg van een trauma.

 

Ik vind het belangrijk om goed te luisteren en mensen op een onbevooroordeelde en respectvolle manier te benaderen, te bevragen en te begeleiden. Mijn werkwijze kenmerkt zich door het scheppen van een veilige sfeer, openheid, betrokkenheid en aandacht voor kracht naast klacht.

 

Naast mijn werk bij Compass Zorg ben ik bij het Radboudumc bezig met promotie-onderzoek naar de afbouw van antidepressiva. Ik ben specifiek geïnteresseerd in het verbeteren van de professionele begeleiding bij afbouw, het gezamenlijk nemen van afbouwbeslissingen door gezondheidszorgprofessional en patiënt, het voorkomen van terugval en de rol van mindfulness bij het afbouwproces.

06 - 53 39 56 83 | c.wentink@extenzo.nu

carolien

 

C a t h e l i j n  T j a d e n
P s y c h o l o o g 

Mijn naam is Cathelijn Tjaden en ik werk als psycholoog bij Compass Zorg. Ik zit in het boksteam met Masja en Eugene de bokstrainer, waarbij ik voornamelijk de gesprekken in de praktijk doe. Onze ervaring is dat het boksen helpt om patronen visueel te maken en lichamelijk trauma gerelateerde klachten te ervaren, en dat de gesprekken helpend zijn om hier ruimte voor te maken en in context te plaatsen. Daarnaast doe ik ook individuele behandeling zonder het boksen voor diagnostiek en behandeling van mensen die angst- en stemmingsklachten hebben, en klachten als gevolg van een trauma.

 

Ik vind het belangrijk om vanuit nieuwsgierigheid samen te ontdekken waar je problemen ervaart, en ook wat je krachten zijn. Daarnaast ben ik overtuigd van de kracht van relaties, en zie ik jou in verhouding tot je omgeving. 

 

Naast mijn werk bij Compass Zorg werk ik als promovendus bij het Trimbos Instituut naar de effectiviteit van een nieuwe behandeling voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. De behandeling richt zich op het vergroten van eigen kracht en regie, en het betrekken van naasten in het herstelproces. Ik heb daarnaast in het verleden gewerkt met mensen die vroegkinderlijke traumatisering hebben doorgemaakt.

06 - 51 82 27 04 | c.tjaden@extenzo.nu

cathelijn

 

A l i e k e V i s s c h e r
O r t h o p e d a g o o g - g e n e r a l i s t 

Mijn naam is Alieke Visscher, orthopedagoog-generalist. Ik ben met name gespecialiseerd en gepassioneerd in trauma behandeling. Ik heb de afgelopen 7 jaar binnen een klinische setting gewerkt, ervaring opgedaan met uiteenlopende mensen en klachten. De laatste jaren heb ik mij vooral verdiept in traumabehandelingen, in het bijzonder de rol van het lichaam in het herstel.

Ik ben EMDR geschoold en heb de opleiding sensorimotor psychotherapy (SP) gedaan, een lichaamsgerichte vorm van traumabehandeling. Volgend jaar zal ik starten met het tweede deel gericht op hechtingstrauma. Daarnaast ben ik geschoold en heb ik affiniteit met de acceptance and commitment therapy. Hierin wordt stil gestaan bij acceptatie van een bepaalde situatie, omdat de ervaring leert dat niet alles veranderbaar is.

In het contact vind ik het belangrijk dat iemand een veilige plek ervaart, een plek waar iemand zich gezien en serieus genomen voelt, er een duidelijke focus ligt waar iemand in wil leren en staan de reeds bestaande krachten centraal. Ik sta naast iemand in dit proces van groei en maak graag ruimte voor momenten waar ook gelachen kan worden.

Ik combineer dit werk nog met een baan binnen een SGGZ instelling.

a.visscher@extenzo.nu