M a s j a  O t t e r
G Z - P s y c h o l o o g / P s y c h o t h e r a p e u
t

Mijn naam is Masja Otter. Ik werk als psychotherapeut/regiebehandelaar bij Compass Zorg. Ik heb me in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld binnen de GGZ op verschillende plekken en met diverse doelgroepen.

 

Als psychotherapeut richt ik me vooral op wat werkt en kies ik een ingang die bij jou past en aansluit. Voor mij is de werkrelatie het belangrijkste instrument om verandering in gang te zetten. Ik werk daarom veel met wat er in het hier en nu gebeurt. Dit biedt de beste inkijk in de voorgeschiedenis en de ingesleten patronen.

 

In de afgelopen 2 jaar heb ik me kunnen ontwikkelen als deskundige op het gebied van angst en trauma en ik ben gecertificeerd EMDR-practitioner.

 Mocht je contact willen opnemen dan ben ik het best te bereiken via mail.

 | m.messelink@extenzo.nu

masja

 

C a r o l i e n  W e n t i n k
P s y c h o l o o g 

Mijn naam is Carolien Wentink en ik werk als psycholoog bij Compass Zorg. Ik ben inzetbaar voor diagnostiek en behandeling van mensen met angst- en stemmingsklachten, en klachten als gevolg van een trauma.

 

Ik vind het belangrijk om goed te luisteren en mensen op een onbevooroordeelde en respectvolle manier te benaderen, te bevragen en te begeleiden. Mijn werkwijze kenmerkt zich door het scheppen van een veilige sfeer, openheid, betrokkenheid en aandacht voor kracht naast klacht.

 

Naast mijn werk bij Compass Zorg ben ik bij het Radboudumc bezig met promotie-onderzoek naar de afbouw van antidepressiva. Ik ben specifiek geïnteresseerd in het verbeteren van de professionele begeleiding bij afbouw, het gezamenlijk nemen van afbouwbeslissingen door gezondheidszorgprofessional en patiënt, het voorkomen van terugval en de rol van mindfulness bij het afbouwproces.

06 - 53 39 56 83 | c.wentink@extenzo.nu

carolien

 

L a u r a   v a n   D a a l
P s y c h o l o o g

Mijn naam is Laura, psycholoog bij Compass Zorg. Na het afronden van mijn masteropleiding Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) ben ik werkzaam geweest als psycholoog in de behandeling van trauma en verslaving. 

 

Ik creëer graag samen een warme veilige sfeer waarin écht contact maken wat mij betreft het fundament van vertrouwen en daarmee het fundament van de behandeling is. Vanuit deze veilige basis werken we samen aan jouw hulpvraag en de onderliggende problematiek.  

 

De behandeling zal op maat zijn en bestaan uit verschillende componenten van cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Daarnaast geef ik ook bokstherapie, waarin ik vooral werk met wat er in het lichaam gebeurt. Ik ben hierin opgeleid door Masja Otter en heb deze therapie ook zelf bij haar ondergaan. Zowel mijn kennis als eigen ervaring neem ik mee in de sessies.

| laura_van_daal@hotmail.com

Laura

 

A l i e k e V i s s c h e r
O r t h o p e d a g o o g - g e n e r a l i s t 

Mijn naam is Alieke Visscher, orthopedagoog-generalist. Ik ben met name gespecialiseerd en gepassioneerd in trauma behandeling. Ik heb de afgelopen 7 jaar binnen een klinische setting gewerkt, ervaring opgedaan met uiteenlopende mensen en klachten. De laatste jaren heb ik mij vooral verdiept in traumabehandelingen, in het bijzonder de rol van het lichaam in het herstel.

Ik ben EMDR geschoold en heb de opleiding sensorimotor psychotherapy (SP) gedaan, een lichaamsgerichte vorm van traumabehandeling. Volgend jaar zal ik starten met het tweede deel gericht op hechtingstrauma. Daarnaast ben ik geschoold en heb ik affiniteit met de acceptance and commitment therapy. Hierin wordt stil gestaan bij acceptatie van een bepaalde situatie, omdat de ervaring leert dat niet alles veranderbaar is.

In het contact vind ik het belangrijk dat iemand een veilige plek ervaart, een plek waar iemand zich gezien en serieus genomen voelt, er een duidelijke focus ligt waar iemand in wil leren en staan de reeds bestaande krachten centraal. Ik sta naast iemand in dit proces van groei en maak graag ruimte voor momenten waar ook gelachen kan worden.

Ik combineer dit werk nog met een baan binnen een SGGZ instelling.

| a.visscher@extenzo.nu